Referent Achiziții

Candidatul ideal:

Studii medii / superioare tehnice sau economice;

Cunostinte solide de operare PC : MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Outlook

Cunostinte de limba engleza - nivel avansat;

Cunostinte de limba italiana - nivel avansat;

Capacitate de lucru în echipă;

Capacitate de organizare;

Ascultare activa si comunicare;

 

Descrierea job-ului:


-Pregatește și lansează cereri de ofertă interne și externe, poartă corespondență internă și externă (fax,mail) cu furnizorii de materiale din domeniile principale și secundare care ii revin prin fișa postului;
-Analizează ofertele din punct de vedere comercial;
-Participă la selecționarea furnizorilor pe domeniile alocate facând propuneri în acest sens;
-Derulează contractele cadru cu furnizorii principali și comenzile punctuale cu ceilalți furnizori interni din domeniile alocate;
-Participă la negocierea contractelor cu furnizorii din domeniiile alocate in fișa postului;
-Redactează contracte / comenzi și alte documente contractuale;
-Poartă corespondență contractuală cu furnizorii alocați și urmărește îndeplinirea clauzelor prevăzute în contracte;
-Contribuie la realizarea și întreținerea bazei de date referitoare la activitatea desfășurată (Registrul de Comenzi scris și electronic);
-Informează furnizorul și urmărește soluționarea neconformităților apărute la achiziții pentru furnizorii din portofoliu;
-Evaluează furnizorii din portofoliu;

-Prospectează piața de profil şi a condiţiilor de achiziţii/livrare în vederea optimizării continue a stocurilor;

-Cooperează cu celelalte departamente din cadrul companiei (Financiar, Supply Chain, Customer Service, Marketing)
-Aplică principiile și politicile firmei în domeniul achizițiilor, apără în orice situație interesele firmei și promovează imaginea acesteia.


Are you ready to work with us ?Already submited?

     If you have already applied for another vacancy, please insert your EMAIL in the next input and after the confirmation all the fields will be autocompleted with your info.


Provide your personal info details

✓ Valid Invalid number

Provide your known languages

Upload CV

Supported file type:   PDF, DOC, DOCX